دفتر خاطرات من

خاطرات من....

خداحافظی خیس

غبار لحظه ها 

                 بر چهره ی دلتنگ رویا...

خاطره ی زنگار گرفته ی 

یک غروب عبث را ...

                             در ذهن عمیق ثانیه ها

مواج تر از یک خداحافظی خیس 

به نظاره مینشیند 

هیشه جدایی تلخ ترین لحظه ی یک رویاست...


خدانگهدار 


۲۵ خرداد ۹۶ ، ۱۷:۳۷ موافقین ۶ مخالفین ۵
parmin 💜💛💚

پست متعلق به یه نفر

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
۲۳ خرداد ۹۶ ، ۲۲:۵۹
parmin 💜💛💚